Regulamin


I. Podstawowe definicje
1. Praca-lupka.online - internetowy serwis dostępny w domenie internetowej Praca-lupka.online będący platformą informacyjno - ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Portalu Praca-lupka.online
3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa Praca-lupka.online, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
4. Konto – część Portalu Praca-lupka.online dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu Praca-lupka.online.
5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Portal Praca-lupka.online, którym jest RPP-EKO z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Vetulani 38, wpisana do Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP:9930283681, REGON:120380120 , świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Prtalu Praca-lupka.online, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Portalu Praca-lupka.online, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Regulamin – niniejszy regulamin.
II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Praca-lupka.online, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Portalu Praca-lupka.online z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.
III. Ogólne warunki korzystania
1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Portalu Praca-lupka.online jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Praca-lupka.online może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia.. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu Praca-lupka.online. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
7. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celach nawiązania kontaktu, przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
IV. Zamieszczanie ogłoszeń
1. Zamieszczanie ogłoszeń , swoich profili, opisów, zdjęć na Portalu Praca-lupka.online w jest bezpłatne.
2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego przy podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji. Aktywacja ogłoszenia z usługą promowania odbywa się poprzez dokonanie należytej płatności poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez Przelewy24 - PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300 PLN, opłaconym w całości, z chwilą zaksięgowania środków na koncie.
3. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
4. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika.
5. Ogłoszenie ważne jest przez okres 90 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii.
6. Po okresie 90 dni od zamieszczenia, ogłoszenie wyświetlane jest w formie archiwalnej, a ogłoszenia ponad Limit dodawania wymagają wniesienia opłaty.
7. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
8. Użytkownik publikując swoje ogłoszenie, profil, reklamę, zdjęcia na Portalu Praca-lupka.online wyraża tym samym zgodę na zamieszczenie tej publikacji w niezmienionej treści i formie na pozostałych portalach internetowych i stronach na mediach społecznościowych typu Facebook itp. – należących do Administratora. .
9. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
10. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
11. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
12. Niedopuszczalne jest zamieszczania ogłoszeń spoza swojej okolicy.
13. Niedopuszczalne jest zamieszczania ogłoszeń innych niż swoje.
14. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
a. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
b. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
c. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
d. Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
e. Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
f. Napisane są w języku innym niż polski;
g. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
h. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
i. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
j. Zawierają numer telefonu, adres w treści ogłoszenia
k. Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia
l. Zawierają zdjęcia, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika w rzeczywistości.
m. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
n. Promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy randkowe, ogłoszeniowe i aukcyjne.
o. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
15. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:
a. Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
b. Ofert pracy przez Internet i pracy zdalnej;
c. Ofert pracy chałupniczej, ofert pracy o charakterze erotycznym;
d. Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
e. Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe;
f. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
g. Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
h. Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
i. Materiałów erotycznych i pornograficznych;
j. Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;
k. Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej i wszelkich usług w kategorii z „Towarzyskie”
l. Gadżetów i produktów erotycznych;
m. Środków farmakologicznych;
n. Narkotyków i substancji psychotropowych;
o. Konopi, jej nasion oraz produktów pochodnych;
p. Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
q. Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
r. Sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
s. Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
t. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
u. Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);
v. Usług, reklam oraz produktów związanych z miłosnymi rytuałami, horoskopami, znakami zodiaku, miłosnymi eliksirami, zaklęciami oraz parapsychologią.
V. Promowanie ogłoszeń, Faktury za usługi odpłatne
W zakładce cennik znajdziesz ceny usług za promowanie ogłoszeń

Faktury VAT

W Portalu Praca-lupka.online wszystkie transakcje płatne są fiskalizowanie.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, faktury VAT wystawiane są wyłącznie w przypadku podania danych do faktury (numer NIP) poprzez ich wypełnienie w trakcie dodawania ogłoszenia lub najpóźniej w dniu płatności przelewem .
Dane do Faktury VAT należy wysłać mailem na adres admin@praca-lupka.online lub poprzez formularz kontaktowy z zakładki kontakt podając nr usługi.

Faktury VAT do paragonów za usługi płatne przy braku informacji o nr NIP przy transakcji nie będą wystawiane.

Będzie możliwość jedynie otrzymania faktury bez nr NIP lub paragonu fiskalnego przesłanego pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną za dodatkową opłatą /wg cennika Poczty Polskiej/.


VI. Zasady odpowiedzialności
1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Praca-lupka.online.
3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Praca-lupka.online w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
a. łamią niniejszy Regulamin,
b. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
c. są powszechnie uznane za obraźliwe,
d. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
e. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Praca-lupka.online Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych na Praca-lupka.online, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Praca-lupka.online Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Praca-lupka.online mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.
VII. Reklamacje i odstąpienie od umowy
1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@Praca-lupka.online lub poprzez formularz kontaktowy, lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
4. Pomimo iż świadczenie usług przez Praca-lupka.online ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu Praca-lupka.online lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail admin@Praca-lupka.online. Usunięcie konta polega na zalogowaniu się do serwisu Praca-lupka.online i wybranie opcji "usuń konto".
5. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
6. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Praca-lupka.online będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem