Polityka PrywatnościSzanując Twoje prawo do prywatności oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, RPP-EKO jako właściciel i administrator serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.PRACA-lupka.online oraz jego podstron (dalej jako „Serwis”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania Serwisu stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Polityka prywatności opisuje proces przetwarzania danych dostarczonych lub zebranych za pośrednictwem naszych platform cyfrowych, jak również pozyskanych innymi kanałami (np. kontakt telefoniczny, czy za pośrednictwem maila).

1. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?
Administratorem Twoich danych osobowych jest RPP-EKO z siedzibą w Tarnowie, 33-100 ul. Vetulani 38, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działałności Gospodarczej (CEIDG) , NIP: 9930283681, REGON: 120380120.
W naszej firmie nie został wprawdzie wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ale Koordynatorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Piątek - właściciel firmy, admin@PRACA-lupka.online
Informujemy, że w ramach Serwisu zamieszczone są linki umożliwiające Ci bezpośredni dostęp do innych stron internetowych, takich jak Facebook, Instagram, Youtube, Google+, Pinterest, Homebook. Musisz wiedzieć, że nie mamy wpływu na ich politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies wprowadzane przez administratorów tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej, a także z naszą Polityką Cookies.

2. Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe uzyskujemy głównie w następujący sposób:
udostępniasz nam je, gdy korzystasz z naszych usług internetowych, wypełniasz formularz kontaktowy online, korzystasz z naszych produktów i usług lub składasz na nie reklamacje, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacji lub odwiedzasz nasze strony internetowe;
od Twojej organizacji, gdy staje się ona naszym potencjalnym klientem lub gdy jest już naszym klientem, a Twoje dane osobowe zostają nam przekazane, aby ułatwić nam kontakt z Twoją organizacją.
Podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularzy znajdujących się w naszym serwisie.

3. Jakie dane gromadzimy i dlaczego?
Dane gromadzone za pomocą ww. formularzy to między innymi: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, kod pocztowy.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:
przygotowania Twojego profilu na naszym portalu, umieszcania Twoich ogłoszeń , reklam, ewentualnej wyceny złożonego zapytania ofertowego na Twoją reklamę oraz przedstawienia oferty,
odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję w celu przedstawienia oferty, informacji na temat usług i produktów oferowanych przez naszą firmę .
przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) naszych produktów i usług,
udziału w promocjach, w szczególności ogłoszenia wyników promocji oraz wydania nagród.
Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, pisząc lub telefonując na numery i adresy podane w Serwisie.
Twoja aktywność w Serwisie jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.
Ponadto Serwis korzysta także z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Więcej o plikach cookies i innych technologiach wykorzystujących przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej przeczytasz w naszej Polityce Cookies.

4. Co robimy z Twoimi danymi i na jakiej podstawie prawnej?

W przypadku przetwarzania danych w celu przygotowania oferty i wyceny złożonego zapytania ofertowego oraz przedstawienia oferty podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie czynności w celu zawarcia umowy na wykonanie projektu, podobnie jak przy świadczeniu usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Twoje dane gromadzimy również w celu przeprowadzenia promocji, w tym ogłoszenia wyników promocji, wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji w związku z udziałem w promocji – na podstawie udzielonej przez Ciebie odrębnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję oraz w celu przedstawienia informacji na temat świadczonych przez naszą firmę usług, udzielenia wsparcia technicznego i projektowego podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. Gromadząc Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing własnych produktów) również robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych (w przypadku marketingu naszych produktów), wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, podstawę prawną przetwarzania także stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
W niektórych wypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dzieje się tak przykładowo przy rozpatrywaniu reklamacji na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy i gwarancji jakości oraz przy realizacji obowiązków podatkowych, księgowych i rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych będzie wymagany lub będzie dozwolony przez prawo.
Na przykład:
Dane podane w formularzu rejestracyjnym będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji, weryfikacji uczestnika, zarządzania i realizacji usług, chyba że wcześniej wycofasz zgodę. Jeżeli jednak zostaniesz użytkownikiem naszego serwisu rejestrując się w nim Twoje dane będą mogły być przechowywane do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym się zarejestrowałeś i ewentualnie opłaciłeś jakiekolwiek usługi w naszym serwisie, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.
Dane zebrane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i wyjaśnienie sprawy, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku wypełnienia formularza kontaktowego lub do czasu złożenia sprzeciwu.
Dane zebrane dla celów Newslettera będą przetwarzane do czasu, w którym nie wypiszesz się z tej usługi.
Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie są szczegółowe terminy usunięcia lub anonimizacji Twoich danych określone w procedurze retencji danych, skontaktuj się z nami.

6. Jakie masz prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

Prawo dostępu do danych - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;
Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu;
Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
Prawo do przenoszenia - prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
Prawo wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może zostać dokonane w każdej formie, byle do nas dotarło;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.
Możesz korzystać ze swoich praw kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych w RPP-EKO pisząc bezpośrednio do niego na adres e-mail: admin@PRACA-lupka.online
W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.

7. Jak można zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są w naszym posiadaniu?
Po złożeniu takiego wniosku poinformujemy Cię, jakie posiadamy informacje na Twój temat oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących przykładowych informacji:
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora.
W stosownych przypadkach, dane kontaktowe koordynatora ds. ochrony danych osobowych;
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych;
Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie lub interesie strony trzeciej - informacje o takim interesie;
Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane;
Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane;
Przez jaki czas dane będą przetwarzane;
Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania;
Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie;
W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego;
Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania takich danych;
Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby, której te dane dotyczą;
Szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, takie jak profilowanie oraz wszelkie istotne informacje na temat logiki, jak również znaczenia i możliwych konsekwencji takiego przetwarzania danych.
Odpowiedzi udzielimy w ciągu 30 dni, ale w niektórych przypadkach możemy potrzebować więcej czasu, o czym poinformujemy odpowiednio wcześnie, tj. przed upływem pierwotnych 30 dni.

8. Komu udostępniamy Twoje dane?
Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom należącym do grupy kapitałowej RPP-EKO, aby korzystać z naszej struktury korporacyjnej w celu przyspieszenia i usprawnienia świadczonych usług poprzez współdzielenie systemów informacyjnych, administracji finansowej lub innych zadań administracyjnych i obsługi klienta w ramach grupy.
W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie przekazujemy pozyskane dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Gdy przesyłamy Twoje dane podmiotom zewnętrznym, zawsze upewniamy się, że umowy zawarte z takimi podmiotami zawierają wszelkie wymagane postanowienia, a tym samym, że Twoje dane są bezpieczne.
Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc., Facebook i inne, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Szczegółowe informacje o takim transferze Twoich danych znajdują się w Polityce Cookies.
W celu uzyskania odpowiedzi na kierowane zapytanie dotyczące produktów i usług, Twoje dane mogą być również udostępniane naszym dystrybutorom i podwykonawcom.
Aby wypełniać nasze obowiązki publicznoprawne, możemy ujawnić Twoje dane właściwym organom publicznym i sądowym, np. organom podatkowym, czy organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

9. Informacje o profilowaniu
Podczas realizowania działań marketingowych nie podejmujemy żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony; w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości, jednakże posiadamy numer IP, który jeśli nie jest numerem dynamicznym, jest daną osobową. Więcej informacji o sposobie działania plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies .

10. Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

11. Zmiany w polityce prywatności
Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Za każdym razem umieścimy zaktualizowane informacje na naszych stronach internetowych. Dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z naszą Polityką prywatności.

12. Nasze dane kontaktowe
Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres:
RPP-EKO
UL. VETULANI 38
33-100 TARNÓW
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: admin@PRACA-lupka.online

Obecna wersja obowiązuje od 1 grudnia 2021 roku.
Polityka cookies
Czym są pliki cookies?
Cookies (z ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie), z którego korzystasz, gdy przeglądasz strony internetowe. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane te są zaszyfrowane a informacje, które są zawarte w cookies mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je utworzył.
Więcej informacji o tym, w jaki sposób działają cookies, można znaleźć na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/ (w języku angielskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (w języku polskim)
Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku informacyjnego opisanego w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Do czego używamy plików cookies w serwisach należących do RPP-EKO ?
Wykorzystywanie cookies nie ma na celu zidentyfikowania użytkownika serwisu, a jedynie zapewnienie wygody korzystania z naszych stron www. Cookies zapamiętują Twoją aktywność na naszych stronach internetowych i pozwalają nam zbierać dane statystyczne. Wykorzystujemy je, aby lepiej dopasować strukturę i zawartość stron do Twoich zainteresowań i potrzeb.
Cookies stosujemy w celu:
zapamiętywania odwiedzin na stronie i Twoich preferencji dotyczących tej strony,
prezentacji reklam w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania,
zintegrowania kampanii reklamowych z portalami społecznościowymi, dzięki czemu możemy Ci wyświetlać treści z innych portali,
mierzenia skuteczności akcji reklamowych i promocyjnych przeprowadzanych w serwisie,
zapamiętywania sesji logowania, dzięki czemu nie musisz ponownie logować się na każdej odwiedzanej podstronie serwisu a korzystanie z serwisu jest łatwiejsze,
prezentacji treści multimedialnych jak wideo, mapy w zależności od zapisanej w cookies informacji o Twoich działaniach.

Jakie dane zbierają cookies?
Dzięki wykorzystaniu plików cookies uzyskujemy informacje na temat Twojej aktywności na naszych serwisach www, w tym:
twój adres IP,
czas nadejścia zapytań,
czas wysłania odpowiedzi,
informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony odwiedzonej przez Ciebie poprzednio (referer link) – w przypadku gdy przejście na stronę serwisów należących do RPP-EKO nastąpiło za pomocą przekierowania z innego serwisu,
informacje o Twojej przeglądarce.

Kto otrzymuje dane zebrane przez cookies?
Dane zebrane przez cookies otrzymuje RPP-EKO z siedzibą w Tarnowie, 33-100 ul. Vetulani 38, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działałności Gospodarczej (CEIDG) , NIP: 9930283681, REGON: 120380120.
Jest ona odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych. Ponadto niektóre z plików cookies są zamieszczane przez podmioty zewnętrzne, które uzyskują dostęp do informacji w nich zawartych. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało szczegółowo opisane poniżej.

Google Analytics.
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
W rozumieniu RODO Google Analytics jest podmiotem przetwarzającym dane, ponieważ zbiera i przetwarza dane w naszym imieniu, zgodnie z otrzymanymi od nas instrukcjami. Administratorami danych jesteśmy my i zachowujemy pełne prawa do gromadzenia, przechowywania i usuwania swoich danych w dowolnym momencie oraz do uzyskiwania do nich dostępu. Google wykorzystuje dane zgodnie z ustawieniami wybranymi przez nas w interfejsie usługi.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, która do tej pory była niekwestionowaną podstawą do powierzania danych temu dostawcy. Jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tzw. sprawie Schrems II (C311/18) stwierdził, że tzw. Privacy Shield jest nieważna, gdyż nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw amerykańskich. W wydanym orzeczeniu Trybunał potwierdził jednocześnie ważność decyzji KE nr 2010/87, zatwierdzającej standardowe klauzule umowne jako instrument transferu danych osobowych w rozumieniu art. 46 RODO. Przekazywanie danych do Google odbywa się odtąd na podstawie standardowych klauzul umownych, które zawarte są w naszej umowie z Google będącym zaufanym dostawcą usług realizującym rozbudowaną politykę ochrony danych osobowych.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Facebook Pixel.
Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, która do tej pory była niekwestionowaną podstawą do powierzania danych tego dostawcy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tzw. sprawie Schrems II (C311/18) stwierdził, że tzw. Privacy Shield jest nieważna, gdyż nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw amerykańskich. W wydanym orzeczeniu Trybunał potwierdził również ważność decyzji KE nr 2010/87, zatwierdzającej standardowe klauzule umowne jako instrument transferu danych osobowych w rozumieniu art. 46 RODO. Przekazywanie danych do Facebooka odbywa się odtąd na podstawie standardowych klauzul umownych, które zawarte są w naszej umowie z Facebook Inc realizującym rozbudowaną politykę ochrony danych osobowych.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy też nie.


Jakich plików cookies używamy?
Niezbędne pliki cookies
Pliki cookies tego rodzaju są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www. Dzięki niezbędnym plikom cookies możesz nawigować po serwisie i korzystać w pełni z jego funkcjonalności. Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies, to serwis może funkcjonować nieprawidłowo, a pojawiające się błędy mogą znacząco utrudnić Ci korzystanie z wielu jego funkcji.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookies gromadzą ogólne informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z serwisu, np. które strony odwiedzasz najczęściej i czy otrzymujesz wiadomości o wystąpieniu błędów ze strony internetowej. Analityczne cookies nie gromadzą żadnych danych, które mogą doprowadzić do Twojej identyfikacji. Informacje gromadzone za pomocą plików cookies, pomagają nam poznać, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy korzystasz ze stron internetowych. Dzięki temu poznajemy Twoje preferencje i polepszamy funkcjonowanie serwisu, dopasowując do nich strukturę i zawartość stron.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookies pozwalają serwisowi na zapamiętanie Twoich wyborów i ustawień. Dzięki temu, że znamy Twoje preferencje możemy Ci zapewnić większą wygodę w poruszaniu się po naszych stronach internetowych.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookies wykorzystujemy, aby dostosować informacje marketingowe do Twoich zainteresowań. Reklamowe cookies rejestrują Twoją wizytę w naszym serwisie i mogą przekazywać informacje dalej do innych podmiotów, np. do agencji reklamowych, z którymi współpracujemy w zakresie promocji, marketingu i reklamy. Agencje te również mogą umieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu. Ma to na celu optymalizację komunikacji marketingowej zarówno w naszym serwisie www, jak i na innych stronach internetowych. Tego rodzaju pliki cookies są zazwyczaj zamieszczane przez sieci reklamowe za zgodą odpowiedniego operatora serwisu (w tym przypadku za naszą zgodą). Reklamowe pliki cookies nigdy nie przetwarzają Twoich danych osobowych.
Wszystkie przedstawione sekcje plików cookies mają na celu lepsze dostosowanie naszych działań i serwisu do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Jednak wyłączenie ich obsługi w przeglądarce może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na naszych serwisach. Zablokowanie wszystkich plików cookies może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania naszych serwisów.
Pliki cookies dzielą się również na tymczasowe (sesyjne pliki cookies) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookies):
sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
stałe – przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ustawionych parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

W jaki sposób możesz zmienić ustawienia cookies?
W większości przeglądarek obsługa cookies jest domyślnie włączona. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były przechowywane na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim serwisom na tworzenie plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.
Więcej informacji o tym, jak zarządzać ciasteczkami w swojej przeglądarce znajdziesz pod linkami:
› Ciasteczka w przeglądarce Internet Explorer
› Ciasteczka w przeglądarce Chrome
› Ciasteczka w przeglądarce Firefox
› Ciasteczka w przeglądarce Opera
› Ciasteczka w przeglądarce Safari


Zaktualizowana Polityka cookies obowiązuje od 1 grudnia 2021 roku.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem